Basisregels coronamaatregelen in GC Den Dam

Coronamaatregelen

Basisregels voor gebruikers en deelnemers aan activiteiten en vergaderingen in Den Dam.

Kom op het afgesproken uur, om de circulatie in het gebouw veilig te laten verlopen voor iedereen.

Bij binnenkomen: handen ontsmetten met gel. 

Mondmasker aanhouden 

Bij circuleren in het gebouw, draag je steeds je masker. 

Bij activiteiten waarbij voldoende afstand kan gehouden worden, mag het masker afgezet worden zodra je op je plaats bent en blijft zitten. 

Beweeg je in de zaal of in de rest van het gebouw = draag je mondmasker.

Hou voldoende afstand = 1,5 m (Onze tafels zijn 1,4 op 0,7 m, dat wil dus zeggen dat je tafels iets uit elkaar moet plaatsen om voldoende afstand te hebben.)

Volg de looplijnen en voorrangsregels zoals die aangeduid zijn. Let op dat je voldoende afstand houdt in de gangen, op trap, …  (lift = max. 2 personen)

Raak zo weinig mogelijk materiaal aan en deel geen materiaal.

Het maximum aantal mensen in een lokaal hangt af van de activiteit en de zaalschikking, respecteer deze cijfers.

Drankjes kunnen besteld worden aan de balie. Ze worden in het lokaal gebracht. De Bron kan momenteel niet gebruikt worden als pauzelokaal.

Wachten / Pauze: Er is geen plaats in huis om samen pauze te nemen = ga even buiten (hou ook tijdens het circuleren voldoende afstand) of blijf in jouw lokaal.

De onthaalruimte (vooraan bij de folderwand) kan max. door 4 personen gebruikt worden. Dat wil zeggen dat deze ruimte niet kan gebruikt worden om te wachten op personen of kinderen die elders in het gebouw aan een activiteit.

Verluchten van lokalen: er is een basisverluchtingssysteem in heel Den Dam dat permanent werkt. Maar extra verluchten is aan te raden. In de meeste lokalen kan een raam op kip-stand. Tijdens de pauze, zet je het raam groot open. 

Contact opvolging in geval van (vermoedelijke) besmetting:
a) Den Dam noteert de gegevens van de verantwoordelijke van elke groep, hij of zij verwittigt de deelnemers aan de activiteit(en) de voorbije 2 weken.
b) Meldingsplicht: indien u (vermoedelijk) besmet bent, en u was de voorbije 2 weken in Den Dam, moet u dit melden: aan verantwoordelijke van Den Dam EN verantwoordelijke van uw vereniging / organisatie.

Coronamaatregelen voor zaalgebruik: bekijk deze pagina.