Bibliotheek Hertoginnedal

Bibliotheek Hertoginnedal is de openbare Nederlandstalige bibliotheek in Oudergem. Je vindt de bibliotheek aan de Wahalaan 17, vlakbij Vorstrondpunt.

Bibliotheek Hertoginnedal is een ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom en thuis kan voelen. Om materialen te lenen, de krant te lezen op het terras, online informatie te zoeken, een babbeltje te slaan met bezoekers, deel te nemen aan een activiteit…

De bibliotheek heeft een gevarieerd aanbod. Er is een brede collectie voor alle doelgroepen en leeftijden. We hebben verhalende en informatieve boeken, kranten en tijdschriften, materialen voor wie Nederlands als vreemde taal leert, luisterboeken en e-boeken, een brede collectie stripverhalen, een kleine Engelse collectie…

Iedereen is welkom onze bibliotheek. En dit vanaf de jongste leeftijd: gezinnen, kinderen en jongeren die in schoolverband te bib bezoeken. We organiseren activiteiten gericht op cultuureducatie en informatiegeletterdheid: spelenderwijs stimuleren we kinderen en jongeren in gezins- of schoolverband, cursisten, senioren, anderstaligen… om leesplezier te ontdekken en informatiegeletterd te worden.

Het is onze ambitie om zo klantgericht mogelijk te zijn. We staan dicht bij onze bezoekers en spelen in op de noden en behoeften van de individuele lezer en informatiezoeker. Ons publiek wordt uitgenodigd om een betrokken rol op te nemen, door vrijwilligerswerk te doen, de collectie mee vorm te geven…

Kom gerust eens langs!