Brede School Oudergem

Brede School Oudergem is een samenwerking tussen de 3 Nederlandstalige scholen van Oudergem en verschillende organisaties uit de vrijetijdssector, o.a. GC Den Dam, Bibliotheek Hertoginnedal, VGC-sportdienst,... Samen willen ze de link leggen tussen school en vrije tijd door de organisatie van onder andere naschoolse activiteiten en uitstappen. Want leren stopt niet wanneer de schoolbel gaat. Wil je meer informatie over de activiteiten van Brede School Oudergem. Heb je een idee of een andere suggestie? Wil je als partner aansluiten bij de Brede School? Neem dan zeker contact op met de Brede School coördinator: Lise Gijbels. 
02-663 89 50 - bredeschool.oudergem@vgc.be