Missie en visie

Over de bever en de dam 

Lang geleden verdwaalde een bever tot in de Woluwebeek in Oudergem. Bij de Bassemstraat, niet ver van het kruispunt van de Waversesteenweg en de Vorstlaan, besloot hij - zoals bevers graag doen - een dam te bouwen. Eens het knaag- en bouwwerk achter de rug, zocht de bever nieuwe horizonten op, maar de dam bleef, en groeide elk jaar verder aan. En kijk, na al die jaren is deze eenvoudige dam … ‘Den Dam’ geworden.  

Den Dam, het Gemeenschapscentrum van Oudergem, draagt fier zijn naam:  

  • want net zoals een dam twee oevers van een rivier of beek verbindt, verbindt Den Dam … mensen: groot en klein, jong en minder jong, van welke horizon ook afkomstig. 
  • en net zoals een dam nuttig is omdat het levensgevend water van een rivier of beek samenbrengt, is Den Dam een enorm reservoir van activiteiten, ontdekkingstochten, cursussen, enz…  

In Den Dam gaan creativiteit en ‘samen zijn’ hand in hand. Het is zo een dam tegen eenzaamheid en verveling: nabijheid en zorg voor elkaar staan in de dagelijkse werking centraal. Een enthousiaste groep vrijwilligers en een ploeg gemotiveerde medewerkers staan hiervoor borg.  

Den Dam is ook de thuishaven van vele Nederlandstalige verenigingen in Oudergem en biedt hen de nodige ondersteuning om hun activiteiten in de gemeente te ontplooien. 

We zijn een centraal informatiepunt waar je steeds terecht kan voor inlichtingen over scholen en kinderdagverblijven, verzorgingsinstellingen, sociale initiatieven allerhande, culturele - en sportactiviteiten In Oudergem en Brussel; 

Den Dam staat in nauw contact met andere Nederlandstalige partners in Oudergem: de Bibliotheek Hertoginnedal, het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg, het jeugdhuis Alleman en de verschillende onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven in de gemeente.

Den Dam maakt deel uit van N22, het netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Deze centra worden ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.